ul. Twarda 18, 00-105 WARSZAWA
+48 222 111 670
biuro@ekobroker.com

___ dlaczego
EKO BROKER 

podstawowym powodem powierzania nam doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego jest nie tylko pewność ochrony ubezpieczeniowej, ale przede wszystkim osiągnięcie policzalnych korzyści organizacyjnych i finansowych, które bazują na naszym doświadczeniu w  zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym. Zdefiniowaliśmy je jako EFEKTY uzyskiwane przez obsługiwane przez nas przedsiębiorstwa, a także ich menadżerów i pracowników.

___ oto niektóre z nich:

EFEKT SKALI

w branży odpadowej funkcjonuje w sumie kilkaset podmiotów prowadzących podobną działalność, ale posiadających odmienne strategie i różne programy ubezpieczeniowe; potencjał EKO BROKERA wzmocni siłę negocjacyjną z zakładami ubezpieczeń i innymi dostawcami usług ubezpieczeniowych.
_____________________________________________________

EFEKT KONSOLIDACJI

przejście z wariantu odrębnego zarządzania ryzkiem i ubezpieczeniami w spółkach branży odpadowej do wspólnej strategii w tym obszarze ma zapewnić gwarancję dostępu do ochrony ubezpieczeniowej, jej optymalny zakres, najniższy możliwy koszt i gwarancję odszkodowawczą z perspektywy właściciela i zarządu spółek
_____________________________________________________

EFEKT OPTYMALIZACJI

w efekcie kompleksowej obsługi istnieje możliwość uzyskania korzystniejszych warunków cenowych, optymalnego zakresu ochrony, sprawnego systemu likwidacji szkód, a także uzyskiwania dodatkowego wsparcia i środków na poprawę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach obsługiwanych przez nas (np. z funduszy prewencyjnych z zakładów ubezpieczeń
_____________________________________________________

EFEKT KOMPLEKSOWOŚCI

zintegrowanie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym pozwala na monitorowanie i efektywne zarządzanie pokryciem ochroną ryzyk; pozwala także w czasie rzeczywistym identyfikować ryzyko podejmowanych decyzji przez zarząd i managerów i należycie je ochraniać (D&O). Uzupełnieniem są programy ubezpieczeń na życie i ubezpieczenia zdrowotne
_____________________________________________________

___ sekret  korzyści

przemyślane, skoordynowane i metodyczne współdziałanie w oparciu o ofertę EKO BROKER, gwarantuje naszym klientom, uzyskanie konkretnych benefitów, opopartych o sprawdzone procedury i zasady relacji biznesowych stanowiących kanon naszego działania

WIARYGODNOŚĆ

nasza autorska ocena ryzyka ogniowego w oparciu o audyt ubezpieczeniowy i negocjacje z inżynierami ryzyka zakładów ubezpieczeń

GOTOWOŚĆ

przygotuowujemy i pomagamy wdrożyć zalecenia ubezpieczycieli, asystując w konsensusie umów warunkowych

PEWNOŚĆ

pewność uzyskania oferty i wieloletniej współpracy z ubezpieczycielem w oparciu o sprawdzone i praktykowane standardy

LOJALNOŚĆ

W relacjach z rynkiem ubezpieczycieli reprezentujemy Twój i tylko Twój interes, tak pojmujemy lojalność w stosunku do klienta

___ sekret  sukcesu

naszą specjalizacją jest doradztwo i pośrednictwo w zakresie kompleksowych ubezpieczeń zakładów gospodarki odpadami; jest to efekt połączenia doświadczeń zawodowych kadry zarządzającej i kompetencji nabytych w trakcie negocjacji, aranżacji i obsługi polis, a także likwidacji szkód; nasz sukces to także wypadkowa kompetencji i profesjonalizmu naszych partnerów, doradców i konsultantów, a także stowarzyszeń i organizacji branżowych

MISJA

w ramach której tworzymy przyjazne środowisko dla świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego na najwyższym poziomie kompetencji, gwarantującym bezpieczeństwo tym, którzy je nam powierzyli

STRATEGIA

w ramach której usługi EKO BROKER, świadczone są w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, transparentność i etykę działania, rozumienie i poszanowanie oczekiwań klienta, oraz współpracę z szerokim gronem specjalistów, prawników i ekspertów

KOMPETENCJA

w ramach której usługi EKO BROKER, świadczone są w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, transparentność i etykę działania, rozumienie i poszanowanie oczekiwań klienta, oraz współpracę z szerokim gronem specjalistów, prawników i ekspertów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

w ramach której zaproponowany standard IN HOUSE BROKERA, koncentruje się na ubezpieczeniach dla jednostek gospodarki odpadami; ma to swoje uzasadnienie w merytorycznym i praktycznym przygotowaniu naszych brokerów do obsługi branży, których znajomość jej specyfiki, stanowi kluczowy element rozumienia interesu zakładu gospodarki odpadami

___ PRZEJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
UBEZPIECZENIA FIRM

oznacza to, że wykonując analizę potrzeb Klienta, planujemy, rekomendujemy, a po akceptacji wdrażamy program ochrony, za który bierzemy odpowiedzialność.
W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, uzasadnionej źle zawartym ubezpieczeniem, odpowiedzialność za błędy, spoczywa na nas. 

___ rekomendacje

pozytywne opinie naszych klientów i ich rekomendacje, są dla nas najwyższą wartością, ponieważ potwierdzają, że świadczone przez nas usługi cechuje kompetencja, odpowiedzilność i sprawna obsługa, a także skuteczność i terminowość w procesie likwidacji szkód.

___ kilka przykładów:

____ co mówią Klienci

nie jesteśmy sami; nasi Klienci pomagają nam rozumieć ich potrzeby

„Podjęcie współpracy z EKO BROKER  Sp. z o.o. okazało się bardzo trafną decyzją. Na przestrzeni dwóch lat współpracy, udało nam się wspólnie wypracować model zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, pozwalający precyzyjnie prognozować koszt ubezpieczenia i zapewnić pełną ochronę dla naszego zakładu”

Daniel Stawecki
Wiceprezes Zarządu
GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

„Rola brokera Ubezpieczeniowego w procesie ubezpieczenia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych takiej jak nasza sprawdziła się w całej Grupie Kapitałowej INNEKO i przyniosła efekty nie tylko ekonomiczne, ale również zapewniające satysfakcjonującą ochronę pożarową. Znajomość rynku ubezpieczeniowego, a także kompetentny dialog z nim, pozwolił EKO BROKER Sp. z o.o., uzyskać oczekiwany przez nas model ochrony ubezpieczeniowej”

Artur Czyżewski
Prezes Zarządu
INNEKO Sp. z o.o.

„Pomimo wątpliwości co do możliwości uzyskania lepszych warunków, okazało się, że EKO BROKER Sp. z o.o. jest skutecznym i do tego kompetentnym partnerem w realizacji ochrony ubezpieczeniowej. Nasza współpraca pozwoliła na wypracowanie procedur zarządzania ryzykiem, skutkujących skutecznością i gwarancją bezpieczeństwa ubezpieczeniowego”

Leszek Wołowiec
Prezes Zarządu
MZGOK Sp. z o.o. Janczyce

audyt i ocena
ryzyka ubezpieczeniowego

opracowanie i wdrożenie
ochrony ubezpieczeniowej

zarządzanie ryzykiem
i likwidacją szkod

ZAPRASZAMY
do odwiedzenia nas i kontaktu z naszymi brokerami 

EKO BROKER Sp. z o.o.

adres:

ul. Twarda 18 ( Spektrum Tower)
00-105 WARSZAWA

telefon:

+48 222 111 657