ul. Twarda 18, 00-105 WARSZAWA
+48 222 111 670
biuro@ekobroker.com

blog

PPK – NIE ODWLEKAJ NA OSTATNIĄ CHWILĘ!

Szanowni Państwo, Niniejszy komunikat kierujemy w pierwszej kolejności do podmiotów z sektora gospodarki odpadami zatrudniających co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019. Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych z dniem 1 stycznia 2020 r są one zobowiązane do utworzenia programu PPK. Termin zawarcia umów dla tych podmiotów będzie wyglądał…
Read more

baza danych odpadowych

Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami poprzez BDO

Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami poprzez Bazę Danych Odpadowych (BDO) w kontekście ciągłego problemu nielegalnych wysypisk oraz wielokrotnie nieuzasadnionego psucia reputacji odpowiedzialnych przedsiębiorców działających w branży odpadowej wśród Ubezpieczycieli, to bardzo ważny i potrzebny krok do przodu. Zgodnie z założeniami Ministerstwo Środowiska (rejestr uruchomiony 24 stycznia 2018 r.) i jego aktualnym dopełnieniem (zacznie w pełni funkcjonować…
Read more

Pozwolenie zintegrowane – zmiana terminu

Jak pewnie już większości z Państwa wiadomo, w ramach wymogów nowelizacji odpadowej przesunięciu z 5 września 2019 na 5 marca 2020 uległ termin na dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Przesunięcie to na pewno bardzo oczekiwane biorąc pod uwagę, że według niektórych ekspertów tak krótki termin mógłby spowodować zniknięcie z rynku nawet 1/3 przedsiębiorstw…
Read more

Gospodarka Cyrkulacyjna, Wyzwania dla Przedsiębiorstw Komunalnych i Samorządów

Konferencja KIGO pt. „Gospodarka Cyrkulacyjna, Wyzwania dla Przedsiębiorstw Komunalnych i Samorządów”, która miała miejsce w Busku Zdroju w dniach 13-14 czerwca 2019 dobiegła końca. Ciekawy program, rozmowy, spotkania z interesującymi ludźmi, którzy znają ten biznes od lat i potrafią zaprezentować swoje osiągnięcia oraz sposób radzenia sobie z pojawiającymi się problemami w świetle aktualnych i planowanych…
Read more

Zainteresowanie ubezpieczeniem Odpowiedzialności Władz Spółki (D&O) nie maleje

Zainteresowanie ubezpieczeniem Odpowiedzialności Władz Spółki (D&O) nie maleje, a do tego jest coraz bardziej atrakcyjne finansowo co potwierdza artykuł z poniższego linka, do lektury którego zachęcamy. Zobacz artykuł Warto tu wspomnieć, że podstawowym zadaniem ubezpieczenia D&O jest ochrona ubezpieczeniowa osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie spółki z tytułu zobowiązań spowodowanych błędnymi decyzjami. Zakresem ochrony są objęte szkody…
Read more

Palący problem ton porzuconych odpadów w Polsce

Gmin ani samorządów nie stać na wydatki, ażeby je uprzątnąć gdyż koszty utylizacji w zależności od lokalizacji to rząd milionów a niekiedy dziesiątek milionów złotych. Ta ważna paląca kwestia została ostatnio poruszona w reportażu UWAGI. Nie bez przyczyny, gdyż ludzie żyjący w pobliżu czują się zagrożeni wybuchami, pożarami, a przede wszystkim obawiają się o zdrowie…
Read more

Pożary składowisk odpadów

Studzianki (5 czerwca), Ostrów Wielkopolski (2 czerwca 2019), Gać (3 czerwca 2019), Długoszyn (06.05.2019), Ruszczyn (20 kwietnia 2019), – to ostatnie miejscowości w których wybuchły pożary składowisk odpadów. Czy to początek czarnej serii śladem z ubiegłego roku? Tak jak zawsze, samozapłon? podpalenie? przypadek? działanie natury? a może tzw. recykling po polsku? – nie da się…
Read more

STARE NOWE PROBLEMY UBEZPIECZENIOWE CZYLI JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z RYNKIEM UBEZPIECZENIOWYM W CELU UZYSKANIA OPTYMALNEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Od wielu lat borykamy się z problemem niedoubezpieczenia instalacji, składowisk i magazynowania odpadów.  Wielomilionowe inwestycje poczynione w ostatnich latach, podnoszące sprawność, wydajność i bezpieczeństwo przetwarzania odpadów, spotkały się ze stanowczym i trudno-negocjowalnym stanowiskiem rynku ubezpieczeniowego.  Bardzo często, pomimo posiadania dopuszczonej przez służby pożarowe instalacji powiadamiania i reagowania na zdarzenie ogniowe, zakłady gospodarki odpadami spotykają się…
Read more

Pracownicze plany kapitałowe – dodatkowy filar emerytalny?

Reforma emerytalna rządu Pana Premiera Buzka zapoczątkowana w 1999 r., bez wątpienia ożywiła rynek kapitałowy i dała duży impuls do wzrostów na giełdzie przez ostatnie lata. Wycofanie części funduszy z OFE spowodowały jednak skutek, nie tylko dla samej giełdy, ale przede wszystkim dla uczestników funduszy i całego systemu emerytalnego. Idea stworzenia dodatkowego filaru, który miał…
Read more

zabezpieczenie roszczeń

CZY POLISA UBEZPIECZENIOWA STANOWIĄCA ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ WYMAGANA USTAWĄ O ODPADACH MOŻE BYĆ GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA? niewykluczone jednak, że jedyną formą zabezpieczenia, z której będzie mogła skorzystać Twoja firma okaże się depozyt NIE ZWLEKAJ I JUŻ DZIŚ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI POMOŻEMY CI WYBRAĆ OPTYMALNE ROZWIĄZANIE tel: +48 22 211 16 57 a.dampc@ekobroker.com a.maj-michalek@ekobroker.com ______________________________________________ Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w…
Read more