ul. Twarda 18, 00-105 WARSZAWA
+48 222 111 670
biuro@ekobroker.com

dlaczego my

naszą specjalizacją jest doradztwo i pośrednictwo
w zakresie kompleksowego programu ubezpieczeń zakładów gospodarki odpadami.

Jest to efekt połączenia doświadczeń zawodowych kadry zarządzającej i kompetencji nabytych w trakcie negocjacji, aranżacji i obsługi polis, a także likwidacji szkód, roszczeń i wypadków ubezpieczeniowych przez naszych profesjonalnych brokerów ubezpieczeniowych.

MISJA FIRMY

TWORZENIE

właściwego klimatu dla zrozumienia potrzeb ubezpieczeniowych branży odpadowej

DORADZTWO I POŚREDNICTWO

ubezpieczeniowe na najwyższym poziomie kompetencji

GWARANCJA

bezpieczeństwa, dla tych, którzy powierzają nam zarządzanie ryzykiem

POPRAWA

jakości środowiska naturalnego, poprzez szybką reakcję na niebezpieczeństwa

Z naszą misją łączy się strategia, w ramach której usługi EKO BROKER, świadczone są w oparciu o:


najwyższe standardy merytoryczne

transparentność i etykę działania

rozumienie i poszanowanie oczekiwań Klienta
współpracę z szerokim gronem specjalistów, prawników i niezależnych ekspertów

EKO BROKER Sp. z o. o. jako specjalistyczny broker ubezpieczeniowy, zarządzający ryzykiem ubezpieczeniowym, zaadaptował sprawdzony model zarządzania, uwzględniający interesy ubezpieczeniowe, nie tylko podmiotów objętych ochroną, ale przede wszystkim interes ubezpieczonego, rozumiany jako sprawna i świadoma organizacja nadzoru nad ryzykami ubezpieczeniowymi, skoncentrowana na optymalizacji kosztów nabycia ochrony ubezpieczeniowej.

Podstawowym powodem powierzania nam świadczenia usług pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego przez naszych Klientów jest pewność osiągnięcia policzalnych korzyści organizacyjnych i finansowych, bazujących na zmianie standardów zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w całej organizacji, według nowych standardów.

EKO BROKER Sp. z o. o. proponując standard IN HOUSE BROKERA, od początku działalności koncentruje się na ubezpieczeniach dla jednostek gospodarki odpadami. Ma to swoje uzasadnienie w merytorycznym i praktycznym przygotowaniu naszych brokerów do obsługi branży, wynikającym z wcześniejszej wieloletniej praktyki.

Nasza znajomość specyfiki organizacji i zarzadzania ryzykiem ubezpieczeniowym, stanowi kluczowy element rozumienia interesu zakładu w procesie pozyskiwania ochrony ubezpieczeniowej, jej realizacji i kumulacji kosztów w odniesieniu do faktycznego ryzyka.

Deklarujemy, że jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całej Polski w systemie 24/7 co oznacza, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.