ul. Twarda 18, 00-105 WARSZAWA
+48 222 111 670
biuro@ekobroker.com

dlaczego warto

___ dlaczego warto 
podjąć z nami współpracę?

Przemyślane, skoordynowane i solidarne współdziałanie w oparciu o ofertę EKO BROKER, gwarantuje uczestnikom programu, uzyskanie konkretnych benefitów.

Zdefiniowaliśmy je jako EFEKTY przekładające się na korzyści uzyskiwane przez obsługiwane przez nas zakłady i przedsiębiorstwa, a także ich menadżerów i pracowników.

I – EFEKT SKALI

W branży odpadowej funkcjonuje w sumie kilkadziesiąt podmiotów prowadzących podobną działalność, ale posiadających różne programy ubezpieczeniowe. Potencjał EKO BROKERA wzmocni siłę negocjacyjną z zakładami ubezpieczeń i innymi dostawcami usług ubezpieczeniowych.

II – EFEKT INNOWACYJNOŚCI

Przedsięwzięcia rozwojowe wymagają sprawnego systemu opracowywania i przygotowywania rozwiązań niezbędnych do bezpiecznego, a jednocześnie efektywnego zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami zgodnie z intencją i interesem INWESTORA, oraz wymogami dostawców funduszy.

III – EFEKT KONSOLIDACYJNY

Przejście z wariantu odrębnego zarządzania ryzkiem i ubezpieczeniami w spółkach branży odpadowej do wspólnej strategii w tym obszarze ma zapewnić optymalną ochronę, najniższy możliwy koszt i gwarancję odszkodowawczą z perspektywy właściciela i zarządu spółek .

IV – EFEKT OSZCZĘDNOŚCIOWY

Posiadamy możliwość uzyskania korzystniejszych warunków cenowych od zakładów ubezpieczeń, sprawnego systemu likwidacji szkód, natychmiastowej wypłaty zaliczek na poczet odszkodowań, uzyskiwania dodatkowych środków na poprawę bezpieczeństwa w spółkach obsługiwanych w puli brokera.

V – EFEKT BEZPIECZEŃSTWA

Zintegrowanie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym pozwoli na monitorowanie i efektywne zarządzanie pokryciem ochroną ryzyk. Ma to kolosalne znaczenie, ponieważ pozwala w czasie rzeczywistym identyfikować ryzyko podejmowanych decyzji przez management i należycie je osłaniać (np. ryzyko decyzji kapitało-inwestycyjnych, ryzyko odpowiedzialności menadżerów – tzw. D&O, osłonę beneficjenta gwarancji).

VI – EFEKT LOJALNOŚCIOWY

Zwiększenie atrakcyjności podmiotów jako pracodawcy nastąpi w wyniku wynegocjowanego przez Brokera zintegrowanego programu „employees benefits” dla wszystkich zatrudnionych.
Możliwość opracowania i oferowania pracownikom specjalnych rozwiązań (benefitów) zabezpieczających ich przyszłość, zdrowie i mienie. 

VII – EFEKT JAKOŚCIOWY

Opracowywanie i wdrożenie standardów i wymogów w zakresie ryzyka ubezpieczeniowego chroniących interes i jakość usług dla spółek ubezpieczonych w ujednoliconym programie.
Podstawowym efektem jest gwarancja taniej, dedykowanej oferty ubezpieczenia, zwiększenie bezpieczeństwa relacji i komunikacji z rynkiem ubezpieczeniowym (np. TUW).


VIII – EFEKT TRANSPARENTNOŚCI

Zdefiniowanie zarządzania ryzykami ubezpieczeniowymi w sensie operacyjnym w Spółce – IN HOUSE BROKER, wyeliminuje zagrożenie pokusy przedkładania interesu własnego nad interes UBEZPIECZONEGO.
Outsourcing zarządzania ubezpieczeniami wyeliminuje możliwość zaistnienia ewentualności patologii w relacjach przedstawiciel Spółki –rynek ubezpieczeniowy.