ul. Twarda 18, 00-105 WARSZAWA
+48 222 111 670
biuro@ekobroker.com

Komunikat – połączenie spółek

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą PIB BROKER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261, ze spółkami występującymi pod firmami: 1)“EXITO CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000251711; 2) EXITO BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250756; 3) EKO BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588109, zarządy łączących się spółek, działając zgodnie z wymogami określonymi przepisami art. 498 KSH oraz art. 499 § 1 i 2 KSH, mając na względzie przepisy art. 515(1) § 1 KSH oraz art. 516 § 6(1) KSH, w dniu 13 maja 2024 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Eko Broker sp. z o.o. na podstawie art. 500 § 2 i 2(1) KSH niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami oraz innymi wymaganymi przez przepisy KSH dokumentami.

Plan Połączenia udostępniony został na stronach internetowej każdej z łączących się spółek dnia 14 maja 2024 r., tj. nie później niż na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia PIB Broker S.A., na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu spółek (stosownie do treści art. 516 § 6(1) KSH).

W przypadku jakichkolwiek pytań dot. procesu połączenia – prosimy o adresowanie ich na ogólny adres e-mail Spółki.

Plan połączenia
Eko Broker SF za 2021
Eko Broker SF za 2022
Eko Broker SF za 2023
Eko Broker Sprawozdanie z działalności Zarządu 2021
Eko Broker Sprawozdanie z działalności Zarządu 2022

Exito Broker SF za 2021
Exito Broker SF za 2022
Exito Broker SF za 2023
Exito Broker Sprawozdanie z działalności Zarządu 2021
Exito Broker Sprawozdanie z działalności Zarządu 2022

Exito Consulting SF za 2021
Exito Consulting SF za 2022
Exito Consulting SF za 2023
Exito Consulting Sprawozdanie z działalności Zarządu 2021
Exito Consulting Sprawozdanie z działalności Zarządu 2022

Sprawozdania z badania WDB 2021
Sprawozdania z badania WDB 2022
WDB SF 2021
WDB SF 2022

WDB Sprawozdanie zarządu 2021
WDB Sprawozdanie zarządu 2022
WDB Sprawozdanie zarządu 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *