ul. Twarda 18, 00-105 WARSZAWA
+48 222 111 657
biuro@ekobroker.com

o nas

___ kim jesteśmy?

Jesteśmy jednym z podmiotów grupy firm (grupa EXITO)  świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Główną specjalnością spółek grupy jest doradztwo i pośrednictwo ubezpieczeniowe, a także doradztwo i mediacje w procesie likwidacji szkód.

grupa EXITO skupia podmioty, które wspólnie tworzą kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, opartym o: – audyt i ocenę ryzyka ubezpieczeniowego – opracowanie i wdrożenie ochrony – zarządzanie ryzykiem i szkodowością EKO BROKER Sp. z o.o. jest brokerem ubezpieczeniowym, ale nie w tradycyjnym rozumieniu. Ponieważ jako dedykowany podmiotom do obsługi polskiego rynku ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów, specjalizuje się wyłącznie w obsłudze podmiotów tej branży, wszystkie nasze dzialania koncentrują się wokół problemów wlaśnie tej branży. Jako branżowy broker ubezpieczeniowy (in house broker), oferujemy kompleksowe usługi zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym i dostarczenie polis jako potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej, spełniającej wszystkie kryteria gwarancji odszkodowawczej. Zarząd EKO BROKER Sp. z o. o.

_______nasze liderki

Jesteśmy grupą zaangażowanyh ekspertów zarządzania ryzykiem, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Naszą pasją jest praca dla ludzi i z ludźmi, którzy stawiają interes swojej firmy na pierwszym miejscu, gdzie nasza kompetentna usługa w zakresie pośrednictwa przy budowaniu i aranżowaniu ochrony ubezpieczeniowej jest optymalnym uzupełnieniem bezpieczeństwa, odpowiedzialności i ciągłości działania każdego przedsiębiorstwa – naszego Klienta.

Małgorzata Mleczak

Prezes Zarządu

Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny

Anna Maj-Michałek

Dyrektor ds Operacyjnych

Broker Ubezpieczeniowy

___  co o nas warto wiedzieć

EKO BROKER Sp. z o. o. prowadzi działalność na podstawie Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, na mocy Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 2226/16 z dnia 05.01.2016 r. na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i jako broker jest wpisany do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych ( /U).

W uzupełnieniu podstawowej dzialalności brokerskiej, od dnia 27.12.2017 r. na mocy Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 80/R/17, EKO BROKER Sp. z o. o. wykonuje także działalność brokerską w zakresie reasekuracji. Zgodnie z wymaganiami Ustawodawcy, posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej. Suma gwarancyjna tej polisy wynosi odpowiednio: 1.250.618,00 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, 1.875.927,00 EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.