ul. Twarda 18, 00-105 WARSZAWA
+48 222 111 670
biuro@ekobroker.com

PPK

Drodzy Klienci, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zachęcamy do skorzystania z usług EKO BROKER w  zakresie doradztwa i pośrednictwa w czynnościach związanych z umowami o zarządzanie PRACOWNICZYMI PLANAMI KAPITAŁOWYMI (PPK). Zgodnie z ustawą na pierwszy rzut idą firmy zatrudniające powyżej 250 osób, ale w naszej opinii nad tematem warto jest pochylić i zastanowić już teraz, gdyż dla wszystkich tych którzy zatrudniają poniżej 250 osób problem pojawi się już na początku przyszłego roku. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

nowe obowiązki pracodawcy w związku z PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Jest on tworzony przez pracownika wspólnie z obligatoryjnym udziałem pracodawcy i państwa.

czego dotyczy oferta ?

prac związanych z przygotowaniem i wdrożeniem PPK, dających wsparcie merytorycznego doradcy i pośrednika, z doświadczeniem i właściwym zapleczem, wynikające z wdrażania i zarządzania programami ubezpieczenia na życie pracowników i programów benefitowych.

korzyści

oparcie się na kompetencji, doświadczeniu brokera ubezpieczeniowego oraz podmiotów dedykowanych do współpracy z nim w procesie przygotowania procedury i etapów wdrożenia PPK w organizacji, znacznie ułatwi i przyspieszy proces, zdyscyplinuje wewnętrznie i zapewni płynne i bezproblemowe wywiązanie się z obowiązków pracodawcy.

przygotowanie organizacji do utworzenia PPK

Zebranie niezbędnych informacji, harmonogramów oraz organizacja procedury wdrożenia PPK, w tym m. in. podjęcie decyzjo formule i parametrach PPK, przygotowanie wewnętrzne organizacji do wdrożenia, wyłonienie reprezentacji załogi, przeszkolenie zespołu ds. zarządzania PPK.

Przygotowanie organizacji do utworzenia PPK

Zebranie niezbędnych informacji, harmonogramów oraz organizacja procedury wdrożenia PPK, w tym m. in. podjęcie decyzjo formule i parametrach PPK, przygotowanie wewnętrzne organizacji do wdrożenia, wyłonienie reprezentacji załogi, przeszkolenie zespołu ds. zarządzania PPK.

doprowadzenie do zawarcia umów PPK

Sporządzenie analizy ofert instytucji finansowych i ubezpieczeniowych dopuszczonych do ewidencji PPK z zastosowaniem kryteriów z Ustawy o PPK, mediacja porozumienia z przedstawicielami osób zatrudnionych, pośredniczenie przy zawarciu umów o PPK.

wdrożenie PPK w organizacji

wsparcie merytoryczne i obsługowe organizacji w wykonywaniu obowiązków, zgodnie z Ustawą o PPK w zakresie administrowania i zarządzania umowami o prowadzenie PPK.

koszt

koszt świadczenia usługi w zakresie przygotowania, wdrożenia i wsparcia administracji programu PPK jest ustalany indywidualnie w zależności od wielkości organizacji, zakresu czynności i czasu w jaki pozostaje na realizację zadań (z uwagi na ustawowe terminy wykonania).

Zobacz naszą ofertę