PPK – NIE ODWLEKAJ NA OSTATNIĄ CHWILĘ!

Szanowni Państwo, Niniejszy komunikat kierujemy w pierwszej kolejności do podmiotów z sektora gospodarki odpadami zatrudniających co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019. Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych z dniem 1 stycznia 2020 r są one zobowiązane do utworzenia programu PPK. Termin zawarcia umów dla tych podmiotów będzie wyglądał…
Read more