ul. Twarda 18, 00-105 WARSZAWA
+48 222 111 670
biuro@ekobroker.com

Zainteresowanie ubezpieczeniem Odpowiedzialności Władz Spółki (D&O) nie maleje

Zainteresowanie ubezpieczeniem Odpowiedzialności Władz Spółki (D&O) nie maleje, a do tego jest coraz bardziej atrakcyjne finansowo co potwierdza artykuł z poniższego linka, do lektury którego zachęcamy.

Zobacz artykuł

Warto tu wspomnieć, że podstawowym zadaniem ubezpieczenia D&O jest ochrona ubezpieczeniowa osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie spółki z tytułu zobowiązań spowodowanych błędnymi decyzjami. Zakresem ochrony są objęte szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim związane z wykonywaniem przydzielonych zadań.

Odpowiedzialność osoby sprawującej funkcje wykonawcze kształtowana jest w wymiarze cywilnoprawnym. Sama podstawa odpowiedzialności może mieć zarówno charakter cywilnoprawny, np. błędnie zawarta umowa, jak również prawnokarny, np. wyzysk kontrahenta, a nawet karnoskarbowy, np. doprowadzenie do zaległości podatkowej z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia funkcji. Polisa ma formułę bezimienną, a objęci ochroną ubezpieczeniową są byli, obecni oraz przyszli członkowie organów spółki. W przypadku zainteresowania przybliżeniem tematu zachęcamy do kontaktu z zespołem EKO BROKER Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *